סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-9964527
abusnan@matnasim.org.il
פקס: 04-8141128

תחריר רדא

תפקידרכזת מעגלי תעסוקה
שלוחהמתנ"ס אבו סנאן
ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים