סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-9964527
abusnan@matnasim.org.il
פקס: 04-8141128

אסראא רזוק

תפקידרכזת מרכז למידה והשכלה
טלפון04-9964527 שלוחה :0
ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים