סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-9964527
abusnan@matnasim.org.il
פקס: 04-8141128

רוזין זבן

תפקידרכזת פרסום ושיווק
שלוחהמתנ"ס אבו סנאן
טלפון049964527 שלוחה :0
ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים