סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-9964527
abusnan@matnasim.org.il
פקס: 04-8141128

האדי עזאם

תפקידרכז עמיתים ומעגלי תעסוקה
טלפון נייד0503242003
ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים