סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-9964527
abusnan@matnasim.org.il
פקס: 04-8141128

כרמל אבריק

תפקידמנהלן ואב בית
טלפון נייד0509950077
ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים